Top_banner
Link6_epikoinwnia Link7_anakoinwseis
Top_blue

 

Ανακοινώσεις:

 

(21/11/14) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΔΟΜΕΣ”

(21/11/14) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις των συνεδριάσεων του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδριάσεις 123/17.02.2014 & 131/26.05.2014) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», της Πράξης «CESSDA ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδοµών στα πλαίσια του ESFRI/2006» και κωδικό ΟΠΣ 446446, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (Επιστημονικός Υπεύθυνος Καθηγητής Κάλλας Ιωάννης), ενδιαφέρεται για την σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου στη Μυτιλήνη.

(19/11/14) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο το οποίο αφορά στην πρόσκληση που δημοσίευσε η ΓΓΕΤ για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERANETΜΕD (ERANETMED joint call on Renewable Energies, Water Resources and their connections for the Mediterranean Region). Επισημαίνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων είναι η Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015. Για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες/ διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ε. Παπαδοπούλου: Τηλ 210-6492322 e-mail: epapado@aegean.gr.

(12/11/14) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «MED-PCS - PROMOTION OF “PORT COMMUNITY SYSTEM” IN MEDITERRANEAN TRAFFIC», ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MED, ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σύνδεσμος)

(12/11/14) Σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στη συνεργασία με Κινεζικούς ερευνητικούς φορείς, μέσω Travel Grant Scheme, του Ευρωπαϊκού έργου “DRAGON-STAR”. Η ημερομηνία λήξης για την κατάθεση αίτησης συμμετοχής και του βιογραφικού σας είναι Κυριακή 28 Νοεμβρίου.

(07/11/14) Σας προωθούμε το ενδιαφέρον φορέων του εξωτερικού για συνεργασία στα παρακάτω Προγράμματα Twinning της Κροατίας και του Μαρόκου: 1. Πρόγραμμα Διδυμοποίησης Twinning Light για την Κροατία: HR/2011/IB/FI/02 TWL - "Strengthening capacity for implementation of Regulatory Impact Assessment Strategy 2013 - 2015" (IPA 2011). Αποστολή προτάσεων μέχρι την: 26.11.2014. Ενδεικτική ημερομηνία συναντήσεων επιλογής για παρουσίαση πρότασης (selection meetings): Δεν προσδιορίζεται. 2. Πρόγραμμα Διδυμοποίησης Twinning Μαρόκου: MA/40 – “Renforcer la protection des données à caractère personnel au Maroc” (ENPI 2011). Αποστολή προτάσεων είναι η 12η Νοεμβρίου 2014. Ενδεικτική ημερομηνία συναντήσεων επιλογής για παρουσίαση πρότασης (selection meetings): 24 Νοεμβρίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο κ. Λεωνίδα Χαρίτου, Σύμβουλο ΟΕΥ Α΄, Εθνικό Συντονιστή Twinning & TAIEX στο Υπουργείο Εξωτερικών Ελληνικής Δημοκρατίας Βασ. Σοφίας 1, 10671, Αθήνα Tηλ.: 2103684292. Fax: 2103684052 E-mail: twinning.gr@mfa.gr (Programme «REUSSIR LE STATUT AVANCE»)

(29/10/14) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην υποβολή προτάσεων στην Πράξη «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός (XM) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009 – 2014»- Πρόγραμμα «Ακαδημαϊκή Έρευνα», η οποία έχει καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 19/12/2014 και ώρα 15.00. Προκειμένου να μπορέσουμε να σας υποστηρίξουμε, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, θα σας παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε στην κα Παπαδοπούλου Ειρήνη: epapado@aegean.gr μέχρι την Τρίτη 18 Νοεμβρίου το επισυναπτόμενο έντυπο "Δήλωση ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων". (Δήλωση ενδιαφέροντος υποβολής προτάσεων)

(23/10/14) Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) 2015-2021.

(22/10/14) Ενημερωτικό κείμενο που αφορά σε ζητήματα ανοιχτής πρόσβασης στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

(08/10/14) Σας προωθούμε χρηματοδοτικό ημερολόγιο που σχετίζεται με τις δυνατότητες εξεύρεσης ερευνητικών υποτροφιών μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων: Marie Curie Actions, ERC Grants, & Erasmus Mundus, το οποίο καλύπτει την περίοδο από Οκτώβριο 2014 έως Απρίλιο 2015.

Επόμενη Σελίδα »
Διαχείριση Ανακοινώσεων


 

 

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου