Top_banner
Link6_epikoinwnia Link7_anakoinwseis
Top_blue

 

Ανακοινώσεις:

 

(17/10/14) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 136/29.07.2014) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΛΑΓΚΤΟΥ» (Επιστημονικός Υπεύθυνος Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Τσιρτσής), της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για την σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου στη Μυτιλήνη.

(08/10/14) Σας προωθούμε χρηματοδοτικό ημερολόγιο που σχετίζεται με τις δυνατότητες εξεύρεσης ερευνητικών υποτροφιών μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων: Marie Curie Actions, ERC Grants, & Erasmus Mundus, το οποίο καλύπτει την περίοδο από Οκτώβριο 2014 έως Απρίλιο 2015.

(02/10/14) Σε συνέχεια του από 01/10/2014 e-mail μας, σας επισυνάπτουμε τις απαιραίτητες διαδικασίες και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα για την έγκαιρη υποστήριξη/υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΙΔΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΕΙ». Προκειμένου να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις απαιτήσεις της πρόσκλησης αυτής θα παρακαλούσαμε θερμά για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων αυτών. Οι κ.κ. Κυριακή Διαμαντοπούλου (τηλ: 210-6492209, e-mail: kdiam@aegean.gr ) και Κορίνα Πατσοπούλου (τηλ: 210-6492212, e-mail: kpat@aegean.gr ) θα βρίσκονται στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

(01/10/14) Σας προωθούμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την Πράξη «Ανάδειξη Καινοτόμων Ιδεών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας των ΑΕΙ» που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», επισημαίνοντας ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών είναι η Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014.

(24/09/14) Σας αποστέλλουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά σε ενημερωτικές εκδηλώσεις – διαβουλεύσεις την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2014. Αναλυτικά: MED ON THE MOVE: 16 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη (Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας MED). ENGRes2014, 18 to 19 November 2014, Trento-Italy- (Marie Skłodowska-Curie Actions 2014 Conference). Δημόσια διαβούλευση για την επαναχρησιμοποίηση του νερού στην ΕΕ: 30 Ιουλίου -7 Νοεμβρίου 2014.

(22/09/14) Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων που αφορούν στο ευρωπαϊκό έργο δικτύωσης ERANETΜΕD (ERANETMED joint call on Renewable Energies, Water Resources and their connections for the Mediterranean Region). Επισυνάπτεται ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προαναγγελία. Αναμενόμενη ημερομηνία δημοσίευση της πρόσκλησης: 1η Νοεμβρίου 2014. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων θα είναι η 31η Ιανουαρίου 2015. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ε. Παπαδοπούλου: Τηλ 210-6492322 e-mail: epapado@aegean.gr.

(16/09/14) Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση της παρακάτω προκήρυξης: Πρόγραμμα «Ακαδημαϊκή Έρευνα», του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού (XM) του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2009 – 2014. Επισυνάπτεται ενημερωτικό δελτίο για την εν λόγω προδημοσίευση. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Ε. Παπαδοπούλου : Τηλ 210-6492322 e-mail: epapado@aegean.gr.

(02/09/14) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΑΛ-ΧΩΡ (Σύνδεσμος)

(21/08/14) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» με ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΘΑΛ-ΧΩΡ» (Σύνδεσμος)

(18/07/14) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Διευκρίνιση) (Σύνδεσμος)

Επόμενη Σελίδα »
Διαχείριση Ανακοινώσεων


 

 

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου