Top_banner
Link6_epikoinwnia Link7_anakoinwseis
Top_blue

 

Ανακοινώσεις:

 

(27/03/15) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 250/17.03.2015) γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου παροχής έργου στην Αθήνα (1 θέση) και στη Σάμο (1 θέση).

(26/03/15) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την σχετική απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 250/17.03.2015) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος “Ανάπτυξη μηχανισμών ανίχνευσης εισβολών σε υπηρεσίες πολυμέσων που παρέχονται μέσω του υπολογιστικού νέφους” (Επιστημονικά Υπεύθυνος Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Καμπουράκης), της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ενδιαφέρεται για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στη Σάμο.

(23/03/15) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2015_2688/23.03.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΤΟΝΕΡ, ΧΑΡΤΙ, ΕΙΔΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) (Σύνδεσμος)

(19/03/15) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που σχετίζεται με ανακοινώσεις ενημερωτικών εκδηλώσεων (ημερίδων- συνεδρίων) σε όλη την Ευρώπη και αφορά σε διάφορους ερευνητικούς τομείς. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση η κα Ειρήνη Παπαδοπούλου (τηλ. 210-6492322, e-mail: epapado@aegean.gr) είναι στη διάθεσή σας.

(12/03/15) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό υλικό που αφορά στην δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης COFASP-ERANET "Call for applicants for transnational research in the thematic areas Aquaculture, Fishery and Seafood Processing". Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 17/4/2015. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση η κα Ειρήνη Παπαδοπούλου (τηλ. 210-6492322, e-mail: epapado@aegean.gr) και η κα Ρούλα Λάμπου (τηλ. 210-6492207, e-mail: slamb@aegean.gr) θα είναι στη διάθεσή σας.

(17/02/15) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΜΕΛΑΝΙΑ, ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Κ.Λ.Π.), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ», ΜΕ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΘΑΛ-ΧΩΡ», ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2007 – 2013», ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΤΠΑ) ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% (Σύνδεσμος)

(26/01/15) Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο που αφορά στην προδημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος "Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες" -"Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας 2015-2018" και η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί τον Μάρτιο του 2015.

(09/01/15) Το Υπουργείο Παιδείας (ΕΥΔ του ΕΠΕΔΒΜ) προκήρυξε τη Δράση «Ένταξη νέων 18-28 ετών στην αγορά εργασίας και βελτιστοποίηση της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την τοπική αγορά εργασίας». Σχετικό ενημερωτικό σημείωμα επισυνάπτεται. Επισημαίνουμε ότι: 1. Το κάθε Πανεπιστήμιο έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία και μόνο πρόταση (Ιδρυματική Πρόταση). 2. Η πρόταση αυτή θα αφορά νέους 18-28 ετών που είναι εγκατεστημένοι στην Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου και οι οποίοι δεν διαθέτουν υψηλά εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά προσόντα, λόγω του γεγονότος ότι δεν ολοκλήρωσαν τον κύκλο της τυπικής γενικής εκπαίδευσης είτε της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (προτεραιότητα έχουν οι άνεργοι). 3. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι η Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση μπορείτε να απευθύνεστε στις κ.κ. Κ. Διαμαντοπούλου (τηλ: 210-6492209, e-mail: kdiam@aegean.gr) και Κ. Πατσοπούλου (τηλ: 210-6492212, e-mail: kpat@aegean.gr).

(07/01/15) Σας επισυνάπτουμε Χρηματοδοτικό Ημερολόγιο για όλες τις προσκλήσεις του HORIZON 2020 για το έτος 2015 . Ειδικότερα, σε αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά οι προσκλήσεις ανά πυλώνα, θεματική και topic και με αναφορά στον προϋπολογισμό, στο πρόγραμμα εργασίας και στην ηλεκτρονική σύνδεση τους. Για οποιαδήποτε πρόσθετη ενημέρωση η κα Ειρήνη Παπαδοπούλου (email: epapado@aegean.gr, τηλ. 210-64922322) θα είναι στη διάθεσή σας.

(02/12/14) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΣΤΙΑΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 14ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (CEST2015) (Σύνδεσμος)

Επόμενη Σελίδα »
Διαχείριση Ανακοινώσεων


 

 

Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου Πανεπιστήμιο Αιγαίου