Ο browser δεν υποστηρίζει JavaScript! Η σωστή λειτουργεία του λογισμικού προϋποθέτει την χρήση της Javascript.

X
Καλώς ήλθατε στο Σύστημα Υποβολής Προτάσεων
Σχεδιαγραμμάτων Διδασκαλίας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για νέες Προκηρύξεις καθώς και την ηλεκτρονική τους διεύθυνση στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/).

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη

Καθηγήτρια
Αμαλία Πολυδωροπούλου
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου